Foreningens historie

Tak til Bent Rasmussen, som har skrevet foreningens historie i noter, og som han selv siger: “Noter  udvalgt absolut subjektivt” 

Du kan læse foreningens historie, forfattet af Bent Rasmussen her: plcfs-historie – og se en billedserie til Bents causerier her: billedserie-bents-causeri

Formænd

1953-1958: Overlærer K. Kastberg (1897-1982), Frederiksberg.

1958-1960: Peter Gunnar Falk Pedersen (1905-1984), Horsens.

1960-1961: P. Rønn Christensen, (1905-2003), Gentofte.

1961.1966: Dan Skov (1909-1986), Hvidovre.

1966-1969: Karl Stenstrup (1910-1994), Aalborg.

1969-1975: Jørgen Tølløse (1932– 2009), Odense.

1975-1980: Flemming Sørensen (f. 1943), Tarm.

1980-1986: Niels Lykke Sørensen (f. 1940), Farum

1986-1992: Hans Radsted (f. 1943), Ringsted

1992-1999: Gert Larsen (f. 1948), Albertslund

1999-2013: C.C. Rasmussen (f. 1948), Tønder

2013-2021: Birgitte Reindel, København

Æresnålmodtagere

2003 Jens Kostrup,(f. 1939) fhv. lærer og skolebibliotekar på Statens Pædagogisk Forsøgscenter (nu nedlagt!) 1998 Flemming Sørensen,(f. 1943) fhv. lærer og skolebibliotekar, fhv. formand for Danmarks Skolebibliotekarforening (nu Danmarks Skolebibliotekarer) og Nordisk Skolebibliotekarforening 1998 Kurt Hartvig Petersen,(f. 1936) cand.pæd., fhv. lærer på skolebibliotekar-uddannelsen på Danmarks Lærerhøjskole (Nu Danmarks Pædagogiske Universitetsskole)
1996 Benny Birger,(1936-2004) fhv. skolebibliotekskonsulent og fhv. kasserer i Danmarks Skolebibliotekar-forenings (nu Danmarks Skolebibliotekarer) Landsstyrelse 1991 Gunnar Jakobsen,(f. 1922 – 2015) mag.art., fhv. leder af skolebibliotekar-uddannelsen på Danmarks Lærerhøjskole (Nu Danmarks Pædagogiske Universitetsskole) 1990 Karsten Sander,(1932-2012) fhv. lærer & skolebibliotekar, fhv. redaktør af „SKOLEBIBLIOTEKET“ 1975-1990
1986 Jørgen Tølløse,(1932-2009) fhv. lærer og skolebibliotekar, fhv. formand for Danmarks Skolebibliotekarer (nu Danmarks Skolebibliotekarer) 1981 Ib Granerud,(f. 1927) fhv. undervisningsinspektør i Undervisningsministeriet 1970