Mødekalender 2020

Indtil nu har vi planlagt følgende i lokalkreds Sjælland og Øer

Generalforsamling den 29. april 2020 kl. 17-20

Sted: Skolestuen, Kulturhistorisk museum (Rådhusvej) Rådhusvej 2, 4640 Faxe

https://kalklandet.dk/attraktioner/geomuseum-faxe

Det kulturhistoriske museum på Rådhusvej har fokus på kulturhistorien de sidste ca. 250 år i både Faxe og Stevns. 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling i Lokalkreds Sjælland og Øer

  1. Valg af dirigent 
  2. Formandens beretning 
  3. Vedtagelse af forslag til vedtægts ændringer
  4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 
  5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent 

    Bestyrelsen foreslår uændret kontigent.

  1. Indkomne forslag- Mailes senest den 15. april.
  2. Valg ifølge § 5 , Anna og Marlene er på valg.

Begge er villige til genvalg.

  1. Evt.

Tilmelding senst den 15. april af hensyn til bestilling af mad. 

Tilmelding og forslag til dagsorden mailes til formanden på Mett0303@skolen.nu

Hold øje på hjemmesiden eller på facebook.