Referat fra generalforsamling 2018

Referat af generalforsamlingen i kreds Midtjylland, den 6. marts 2018

Dagsorden i flg. vedtægterne:

 • Valg af dirigent
  • Lisbeth Thue valgt
 • Formandens beretning
  • Formanden berettede om arbejdet med at planlægge konference.
  • Det blødende medlemstal blev nævnt.
  • Kredsstyrelsens medlemmer er godt repræsenteret i udvalg under landsstyrelsen.
  • PLC fylder ikke meget hos DLF.
  • Ægteskabet med it-vejlederne er aflyst, men der vil være øget samarbejde.
  • Debat af mulighederne for at medlemmer over hele kredsen foreslår og arbejder med medlemsarrangementer, så vi kommer ud til hele kredsen. Der vil blandt andet blive et arrangement for medlemmer med deres familier på Det grønne Museum (Gl. Estrup) den 8. september.
 • Fremlæggelse af regnskab
  • På trods af et forventet underskud, endte regnskabet alligevel med et mindre overskud. Overskuddet er udelukkende hentet ind på konferencen.
  • Der er derfor stadig en god og solid kassebeholdning.
 • Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
  • Der er budgetteret med et mindre underskud på grund af den lavere deltagelse på årets konference.
  • Kontingentet fastholdes.
 • Indkomne forslag
  • Ingen indkomne forslag
 • Valg:
  • Til lokalkredsstyrelsen:
   • Eva Øland blev genvalgt. Ulla Brun Jensen blev indvalgt, men den sidste plads blev ikke besat.
 • Valg af suppleant (1 år)
   • Der blev ikke valgt nogen, da styrelsen ikke er fuldtallig.
 • Valg af revisor
   • Ingelise Blom Hansen blev genvalgt
   • Hans Jørn Riis blev valgt til revisorsuppleant.

Der var plakater signeret af Rasmus Bregnhøi og bøger fra Naturskolen i Viborg Kommune til de 24 fremmødte på generalforsamlingen.