LæringsCentret

LæringsCentret udkommer 6 gange årligt og er fyldt med inspiration til dit læringscenter eller til din skoles udvikling.

På årsmødet i oktober nedsættes vores Bladudvalg, som sammen med vores redaktør planlægger indholdet i bladet og hjælper med kontakter til relevante skribenter, men det er selvfølgelig vores redaktør, der har hånd i hanke med alt det praktiske.

Skulle du have lyst til at deltage i Bladgruppens arbejde, kan du kontakte forretningsudvalgets kontaktperson i udvalget, Janne Bjerring Larsen via jann2669@lejreedu.dk.

Skulle du have idéer til artikler eller lyst til selv at bidrage med relevant stof, kan du kontakte vores redaktør Eline Mørch Jensen via eline.moerch@gmail.com.