Udmeldelse


Udmeldelse sker ved at sende en mail til Inge Von Essen via plcfadm@outlook.dk
Udmeldelse sker pr. 1.1. og med mindst én måneds forudgående varsel.