Generalforsamling – Sjælland og øer

09/03/2018 17:00 - 21:00
Næstved Kunstforening
Address: Sct Peders Kirkeplads 14, 4700 Næstved, Danmark

Indkaldelse til Generalforsamling i Lokalkreds Sjælland og Øer

Mandag den 9 april 2018 kl. 17.00 i Næstved kunstforening og efterfølgende traktement på Hotel Kirstine

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontigent.

6. Valg ifølge § 5 , Anna og Marlene er på valg.

7. Eventuelt

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest den 26.marts. Såfremt der ikke er indkomne forslag betragtes denne dagsorden som gældende.

Tilmelding er nødvendigt af hensyn til bestilling af mad senest den 26.marts til

formand [ mailto:Mette.vibaek@skolekom.dk ]Mette.vibaek@skolekom.dk