Generalforsamling – Lokalkreds Syddanmark

10/04/2018 18:00 - 21:00
Cafe Razz
Address: Havnegade 40, 5500 Middelfart, Danmark

Kære medlem af PLCF Syddanmark
Du inviteres hermed til ordinær generalforsamling i PLCF Syddanmark
TIRSDAG DEN 10. APRIL KL. 18.00
i mødelokalet (1.sal) på Cafe Razz i Middelfart (Havnegade 40).
Efter generalforsamlingen byder foreningen på aftensmad. Af hensyn til bestilling af mad
bedes du venligst tilmelde dig senest tirsdag den 3. april
på mail: mette.klingenberg@daugaard-skole.dk
Med venlig hilsen Mette, Marianne og Sussi (bestyrelsen)</br>

Dagsorden for ordinær generalforsamling i PLCF Syddanmark
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassereren forelægger den reviderede regnskab
4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5. Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændring:
Nuværende vedtægt:
§ 5 Lokalkredsens bestyrelse
Bestyrelsen består af 6 medlemmer. Heraf vælges formanden særskilt. Det tilstræbes, at medlemmerne rekrutteres
ligeligt fra de tidligere lokalkredse
Ændringsforslag:
§5 Lokalkredsens bestyrelse
Bestyrelsen skal bestå af 3-5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende. Det tilstræbes, at
bestyrelsesmedlemmerne rekrutteres fra hele lokalkredsens område.
6. Valg
På valg: Sussi Petersen (villig til genvalg) og Mette Klingenberg (villig til genvalg). Derudover er der
2 ledige pladser i bestyrelsen (under forudsætning af, at ændringsforslaget vedtages).
7. Eventuelt