Lokalkredsgeneralforsamling 2022

PLCF Lokalkreds Syddanmark

Onsdag den 20. april kl. 17.30-18.30

Mødelokalet, Cafe Razz i Middelfart 

Referat: 

  1. Valg af dirigent – Kirsten Fisker
  1. Formandens beretning – godkendt 

Følgende emner blev drøftet: Medlemstallet, som nu er mere troværdigt – det kommende Folkemøde med fokus på læsekultur – den manglende uddannelse af skolebibliotekarer – skolebibliotekarens status før og nu – den kommende portals indhold og funktionalitet – forslaget om skiftevis konference Fyn/Jylland eller en mere central placering omkring Middelfart/Fredericia

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab – godkendt – kommentar vedr. overførsel af kontingent fra hovedstyrelsen 

4. Fremlæggelse af budgetforslag – godkendt med ændringer

5. Indkomne forslag – ingen forslag

6. Valg 

a. 2 lokalkredsmedlemmer 

Dan Damsø (genvalg)

Majbritt Jakobsen (nyvalg)

b. 1-2 suppleanter 

Stig Møberg

Afventer ekstra

c. 2 revisorer 

Hans Radsted

Stig Møberg

d. 1 revisorsuppleant 

Kirsten Fisker

7. Eventuelt 

Forslag til næste års generalforsamling om ændring af vedtægterne vedr. udsendelse af regnskab – ændres til, at man kan efter ønske få det tilsendt inden generalforsamlingen + ændring i forhold til revisorsuppleant. 

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.