Formandens beretning april 2022

Sidste års generalforsamling blev afholdt i coronaens tid, hvor vi sad hjemme hver især bag skærmen. Det er derfor ekstra rart at mødes i dag til generalforsamling i PLCF Syddanmark 2022. 

I det hele taget blæser der mildere vinde over plc-området – selv årsmødet i oktober på Haraldskær – var præget af opvinde – trods en dårlig ”vejrudsigt”. Lokalforeningerne havde inden været på udkig og charmeoffensiv i forhold til at finde en ny formand, men ingen bed rigtig på krogen. Derfor var det rigtig spændende, hvorvidt der overhovedet ville blive valgt en formand på årsmødet. Heldigvis meldte Marlene Drost fra hovedstyrelsen sig som fanebærer – og med en klar opbakning fra den øvrige hovedstyrelse. Det har været en fornøjelse at opleve den nye energi, der er kommet i foreningen. Det var godt set, at en mere kollektiv ledelsesstil er vejen frem. En stor tak til Marlene og den øvrige hovedstyrelse skal der lyde fra lokalbestyrelsen i PLCF Syddanmark. I har virkelig sat skub i PLCF på mange fronter. 

Også blandt lokalforeningerne er der kommet skub i samarbejdet. Senest har de ”vestlige” lokalkredse samarbejdet omkring et reklamefremstød på den kommende ”Lær fest” i Århus, hvor lokalforeningerne har en stand i fællesskab. Karsten, Dan og undertegnede repræsenterer foreningen på ”Lær fest”. Det bliver spændende at se, om vi kan få hvervet nye medlemmer. Vi krydser fingrene og gør en indsats, for det er også påkrævet. 

Medlemstallet har været dalende længe. På nuværende tidspunkt er der 103 betalende medlemmer i lokalkredsen. Den nedadgående udvikling vil vi i bestyrelsen gerne forsøge at vende. Vi har de tidligere år på generalforsamlingen talt om de forskellige årsager, der ligger til grund: nedskæringer på skolerne, færre uddannede plc’ere, manglende uddannelse af nye – og rod i medlemsadministrationen. Årsagsafklaringerne vil jeg denne gang lade ligge. Vi ser fremad – og ser på de positive vinde, der blæser over plc–området. 

En af de positive vinde i forhold til foreningens fremtid er, at der arbejdes hårdt på at få en ny medlemsportal gjort klar til søsætning. Med en velfungerende, vedkommende og nyhedsorienteret portal vil PLCF få mulighed for at tiltrække nye medlemmer. Med en portal, der støtter op og inspirerer til det daglige arbejde på skolebiblioteket – uanset om man er uddannet eller ej – står foreningen stærkere. Som medlem er det vigtigt, at man føler, at man får noget brugbart ud af sit medlemskab. Det vil man kunne få via portalen. Arbejdet med portalen er endnu et eksempel på et godt samarbejde på tværs af lokalforeningerne. 

En anden frisk lun vind gik gennem mødelokalet på lokalkonferencen og vakte jubel, da Pia Peebles fra undervisningsministeriet på en af sine powerpoints, hvor hun gennemgik den nye bekendtgørelse, havde betegnelsen ”skolebibliotekar” stående på en grafisk oversigt over medarbejdere på plc-området. Endelig kom ”skolebibliotekaren” ind i varmen igen og fik anerkendelse for de særlige kompetencer en ”skolebibliotekar” har. Når undervisningsministeriet nu giver genoprejsning til ”skolebibliotekaren”, må det også komme til at betyde, at der bliver efterspørgsel på uddannede skolebibliotekarer. Og de hænger ikke på træerne! Derfor MÅ der gang i tilbud om efteruddannelse, så vi i fremtiden kan befolke skolebibliotekerne med uddannede skolebibliotekarer. Vi krydser fingrene for, at den antagelse kommer til at holde stik. 

Brisen af ”læselyst” suser heldigvis også stadig hen over skolerne i hele landet. På PLCF Syddanmarks konference var det netop temaet. Sikke et overflødighedshorn af en konference. Superrelevante, meget velforberedte og inspirerende foredragsholdere. De godt og vel 60 betalende konferencedeltagere gav meget positive tilbagemeldinger – i forhold til foredragsholderne, selve programmet og til lokalbestyrelsen. Det er altid godt at mærke, at de tanker og overvejelser vi gør os, når vi sammensætter konferenceprogrammet, rammer plet. Skønt med roser! Og dejligt, at konferencen denne gang løb økonomisk rundt og gav et overskud. Et forslag fra en konferencedeltager lød på, at konferencestedet hvert 2. år kunne være på Fyn; et fint og fair forslag, som vi vil drøfte i bestyrelsen. 

Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret supergodt og effektivt. Møderne har været i kombi af fysiske møder hos Karsten Boll – tak for at give husly og dejlig mad – og møder på Teams. Med de store afstande i vores lokalområde er det en fin løsning, som vi sikkert kommer til at fastholde. 

Tak til Dan Damsø, som i hovedstyrelsen virkelig knokler på med at få PLCF gjort fuldt sødygtigt – som hovedkasserer med at få styr på hovedforeningen økonomisk, med portalplanerne, planlægningen af Folkemødet mm. Det er virkelig rart, at lokalbestyrelsen igen er repræsenteret i hovedstyrelsen. Tak for det!

Tak til Mette Rahbek, der udover arbejdet i lokalbestyrelsen, sidder i prisudvalget og er med til at vælge årets prismodtager. Årets prismodtager 2021 fik virkelig sat gang i konferencen med ”pizzabakke” – ”popcorn” – ”Pingel Pot” – rap!

Tak til Stig Møberg, der nu udtræder af bestyrelsen. Din viden om plc-området har været til stor nytte i bestyrelsesarbejdet – og du er ikke bleg for at give dit besyv med i forhold til områder, der ikke fungerer. Du ønskes god vind i dit otium. 

Som altid en tak til Hans Radsted, som er en stor hjælp med administrationen i forhold til lokalkonferencen – og i dit hverv som revisor af lokalforeningens regnskab. Bestyrelsen er meget glad for samarbejdet med dig. 

Tak til Kirsten Fisker, der endnu engang vil føre os trygt igennem generalforsamlingen. Dejligt, at du stadig kærer dig om PLCF og vores lokalforening. 

Med ønske om, at de lune plc-vinde vil fortsætte, vil jeg hermed slutte formandens beretning. 

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.