Forside

Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF, er en forening for lærere, der er tilknyttet det pædagogiske læringscenter samt lærere med vejleder- eller konsulentfunktion på området.

Mission:

PLCF understøtter medlemmerne i at udvikle det pædagogiske læringscenter, så det er en aktiv del af skoleudviklingen på den enkelte skole.

Vi vil gerne være med til at sætte dagsordenen, når det gælder udviklingen af det pædagogiske læringscenter i Danmark. Vi forsøger at give vores medlemmer inspiration til, hvordan de kan udvikle PLC, samtidig med at vi prøver at påvirke politisk omkring vores område. Det gør vi ved at samarbejde med Undervisningsministeriet og andre aktører på området og også DLF omkring arbejds- og uddannelseforhold.

FU – samlet til forårsmøde i Nyborg, maj 2022

Fra venstre: Janne Bjerring Larsen, Merete Jørgensen, Karin Kjeldsen, Dan Damsø/Kasserer, Marlene Drost/Formand, Birgitte Barfoed -Høj/Sekretær, Runa Barbara Petersen/Næstformand.

Vi er gået i gang med at udarbejde en side med inspiration til arbejdet på PLC. Har I gode ideer med indhold til siden, må I meget gerne skrive til per.brock@gmail.com.

Inspirationssiden kan findes her https://inspiration.plcf.dk/