Forretningsudvalget

Forretningsudvalget er valgt for en 2-årig periode.

I lige år vælges 4 FU-medlemmer. I ulige år vælges 3 FU-medlemmer samt formanden.

Forretningsudvalgsmedlemmer

FU PLCF

Udvalg

Pris-udvalget:
Karin Kjeldsen – udpeget af FU, Karsten Boll, Lone Braad, Mette Rahbeck,
Ekstern – Anette Øster – udpeget af FU
PLCF-prisen har sine egne vedtægter, som også beskriver valg til udvalget.

Bladudvalg:
Anna Johansen, Eva Øland, Michael Poulsen, redaktør Eline Mørch Jensen

Hjemmesideudvalg:
Birgitte Reindel, Per Brock, Michael Poulsen

Temadage om læsning og læselyst-udvalg:
Anne Abery, Karsten Boll, Birgitte Reindel

Læringsfestival-udvalg:
FU, ’Vagt’ på standen: Anna Johansen

Folkemøde på Bornholm/Kulturmøde på Mors-udvalg:
FU

OK-udvalg:
Kirsten Bundgaard Lassen, Birgitte Reindel, Kaja Pedersen

It-konference-udvalg:
2020 Karin Kjeldsen, Birgitte Reindel
2021 Viggo Haunstrup, en repræsentant fra FU