Landsstyrelsen

Landsstyrelsen

Landsstyrelsen er valgt for en 2-årig periode.
I lige år vælges 4 LS-medlemmer. I ulige år vælges 3 LS-medlemmer samt formanden.

Landsstyrelsesmedlemmer

 

Anne Foverskov, Karin Kjeldsen, Birgitte Reindel, Kirsten Lassen og Marlene Drost. Steen Juhl Møller var fraværende.

Udvalg

Bladudvalg: Anne Foverskov, Eva Øland, Anne Abery, Lone Braad

Hjemmesideudvalg: Birgitte Reindel, Steen Juhl Møller, Per Brock, Mogens Lindved, Michael Poulsen, Lone Braad

Strukturudvalg: Birgitte Reindel, Kaja Pedersen, Lene Pagh

OK-udvalg: Kirsten Lassen, Birgitte Reindel