Landsstyrelsen

Landsstyrelsen

Landsstyrelsen er valgt for en 2-årig periode.
I lige år vælges 4 LS-medlemmer. I ulige år vælges 3 LS-medlemmer samt formanden.

Landsstyrelsesmedlemmer

 

Kirsten Lassen, Karin Kjeldsen, Steen Juhl Møller, Anne Foverskov,  Birgitte Reindel,  og Marlene Drost.

Udvalg

Bladudvalg: Anne Foverskov, Eva Øland, Anne Abery

Hjemmesideudvalg: Birgitte Reindel, Steen Juhl Møller, Per Brock, Michael Poulsen

Strukturudvalg: Birgitte Reindel, Kaja Pedersen, Lene Pagh

OK-udvalg: Kirsten Lassen, Birgitte Reindel