Sønderjylland

Kontingent

140 kr. + 550 kr. (landsforening)

Lokalkreds Sønderjylland består af

Haderslev
Sønderborg
Tønder
Aabenraa
samt Sydslesvig

PLCF – Bestyrelsen

Bestyrelsen

bestyrelsen_2015_16_soenderjylland

2015-16

Formand:
Lene Pagh

Næstformand:
Mogens Lindved

Sekretær:
Cornelia Bruhn

Kasserer &
ekspeditionssekretær:
Henrik G. Andersen

Bestyrelsesmedlem:
Kirsten B. Lassen

CFU-kontakt &
1. bestyrelsessuppleant:
Steen Juhl Møller

2. bestyrelsessuppleant:
Inger Overbeck