Abonnement

forside-laeringscentret-5-2016-it-didaktisk-tema

LæringsCentret

Bladet “LæringsCentret”
Udkommer 8 gange årligt
Oplag: 1.500
ISSN 0105-9556

Redaktion:

Eline Mørch Jensen (ansvarshavende) 

Weysesgade 9
2100 København Ø
Tlf. 2171 7027

Et års abonnement på bladet LæringsCentret koster kr. 775,-.

Bestil abonnement her: