Medlemsfordele

Pædagogisk LæringsCenterForening er involveret i mange aktiviteter, der vedrører ansættelsesforhold, uddannelse, udvikling og udbygning af det pædagogiske læringscenter i alle dets former. Foreningen har fået større og større betydning og anerkendelse og er ofte med til at sætte dagsordenen på området.

Du kan gøre din indflydelse gældende, da vi altid gerne høre din mening, og du er velkommen med forslag, idéer og indlæg.

Arbejdstid:

Pædagogisk LæringsCenterForening tilhører kategorien Faglig forening – Gruppe I. Det betyder, at foreningen har en særlig status som høringspart i forhold til f.eks.arbejdstidsaftale. Foreningen arrangerer medlemsmøder og involverer sig i arbejdsforholdene på det pædagogiske læringscenter.

Medlemskonferencen:

Kun medlemmer har adgang til den lukkede konference på SkoleKom. Her er både den lokale konference og den landsdækkende med information, ideer og debat.

Kontakt Birgitte Reindel på mail: plcf@outlook.dk, hvis du ikke har adgang til de to konferencer.

Facebook:

Som medlem kan du blive ven med Pædagogisk LæringsCenterForening på Facebook. Der kan du deltage i hurtige opdateringer, meningsudvekslinger, videndeling og oploads fra happenings, arrangementer eller hverdagen på Læringscentret.

Gratis adgang til forskellige undervisningssites

Som medlem har du mulighed for gratis at kunne orientere dig på diverse undervisningsportaler fra ClioOnline, Gyldendal, Condidact. DigTea, SAVIVO og Alinea via dit Uni-login ligesom forlaget Tellerup giver adgang til de første 3 kapitler i bøgerne i deres digitale bibliotek BIB (se mere i medlemskonferencen på skolekom). BookBites giver også delvis adgang til deres portal.

Har du problemer med at logge dig på kan du kontakte Birgitte Reindel på mail: plcf@outlook.dk. Hun vil hjælpe dig med rettighederne.

Pædagogisk LæringsCenterForenings Børnebogspris:

Prisen har til formål at fremme den danske børnebogsproduktion og gives som en hædersgave til en dansk skønlitterær børnebogsforfatter eller illustrator.

Avisen i Undervisningen:

Foreningen er medarrangør af konkurrencen ”Nyhedsugen” (uge 43-46).

Uddannelse:

Foreningen ønsker at højne det faglige niveau for læringscentermedarbejdere.

Kurser og konferencer:

Lokalkredsene planlægger konferencer og arangementer i mange tilfælde sammen med Danmarks it- og medievejlederforening og i enkelte tilfælde i samarbejde med CFU.

Landsstyrelsen arrangerer også en række aktuelle og relevante landsdækkende kurser, temadage og konferencer – alene og i samarbejde med andre.

Samarbejde:

Foreningen samarbejder først og fremmest med Danmarks Lærerforening, men også med Danmarks IT- og medievejlederforening, Styrelsen for Bibliotek & Medier, Undervisningsministeriet, Kommunernes Forening for Pædagogiske LæringsCentre, Dansklærerforeningen, diverse efteruddannelsesinstitutioner osv. osv.

Netværk:

Som medlem af Pædagogisk LæringsCenterForening får du også et netværk af engagerede læringscentermedarbejdere, som du kan trække på i dit daglige arbejde.