Medlemsfordele

Pædagogisk LæringsCenterForening er involveret i mange aktiviteter, der vedrører ansættelsesforhold, uddannelse, udvikling og udbygning af det pædagogiske læringscenter i alle dets former. Foreningen har fået større og større betydning og anerkendelse og er ofte med til at sætte dagsordenen på området.

Du kan gøre din indflydelse gældende, da vi altid gerne høre din mening, og du er velkommen med forslag, idéer og indlæg.

LæringsCentret:

Som medlem af PLCF modtager du vores blad LæringsCentret 8 gange hvert år – fyldt med inspiration til dit læringscenter eller din skole. Du er altid velkommen til at kontakte vores redaktør med idéer til artikler – eller hvis du selv har lyst til at bidrage med stof.

Arbejdstid:

Pædagogisk LæringsCenterForening tilhører i Danmarks Lærerforening kategorien Faglig forening – Gruppe I. Det betyder, at foreningen har en særlig status som høringspart i forhold til f.eks.arbejdstidsaftale. PLCF arrangerer medlemsmøder og involverer sig i arbejdsforholdene på det pædagogiske læringscenter.

Facebook:

Som medlem kan du blive ven med Pædagogisk LæringsCenterForening på Facebook. Der kan du deltage i hurtige opdateringer, inspiration, meningsudvekslinger, videndeling og oploads fra happenings, arrangementer eller hverdagen på Læringscentret.

Gratis adgang til forskellige undervisningssites

Som medlem har du mulighed for gratis at kunne orientere dig på diverse undervisningsportaler fra ClioOnline, Gyldendal, Condidact. DigTea, SAVIVO og Alinea via dit Uni-login ligesom forlaget Tellerup giver adgang til de første 3 kapitler i bøgerne i deres digitale bibliotek BIB (se mere i medlemskonferencen på skolekom). BookBites giver også delvis adgang til deres portal.

Den gratis adgang er til vejledning af kolleger og/eller ledelse – ikke til egen undervisning.

Har du problemer med at logge dig på kan du kontakte Birgitte Reindel på mail: plcf@outlook.dk. Hun vil hjælpe dig med rettighederne.

Pædagogisk LæringsCenterForenings Børnebogspris:

Prisen har til formål at fremme den danske børnebogsproduktion og gives som en hædersgave til en dansk skønlitterær børnebogsforfatter eller illustrator.

Avisen i Undervisningen:

Foreningen er medarrangør af konkurrencen ”Nyhedsugen” (uge 43-46).

Uddannelse:

Foreningen ønsker at højne det faglige niveau for læringscentermedarbejdere.

Kurser og konferencer:

Lokalkredsene planlægger konferencer og arrangementer i nogle tilfælde sammen med Danmarks it- og medievejlederforening og i enkelte tilfælde i samarbejde med CFU.

Forretningsudvalget arrangerer også en række aktuelle og relevante landsdækkende kurser, temadage og konferencer – alene og i samarbejde med andre.

Samarbejde:

Foreningen samarbejder først og fremmest med Danmarks Lærerforening og dermed også de faglige foreninger, men også med Børne og undervisningsministeriet, Skolelederforeningen, Kommunernes Forening for Pædagogiske LæringsCentre, diverse efteruddannelsesinstitutioner osv. osv.

Netværk:

Som medlem af Pædagogisk LæringsCenterForening får du også et netværk af engagerede læringscentermedarbejdere, som du kan trække på i dit daglige arbejde.