Forside

Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF, er en forening for lærere, der er tilknyttet det pædagogiske læringscenter samt lærere med vejleder- eller konsulentfunktion på området.

Mission:

PLCF understøtter medlemmerne i at udvikle det pædagogiske læringscenter, så det er en aktiv del af skoleudviklingen på den enkelte skole.

Vi vil gerne være med til at sætte dagsordenen, når det gælder udviklingen af det pædagogiske læringscenter i Danmark. Vi forsøger at give vores medlemmer inspiration til, hvordan de kan udvikle PLC, samtidig med at vi prøver at påvirke politisk omkring vores område. Det gør vi ved at samarbejde med Undervisningsministeriet og andre aktører på området og også DLF omkring arbejds- og uddannelseforhold.

Det nye nummer af LæringsCentret er udkommet! Læs bl.a. om Nyhedsugen 2018 og Generation Verdensmål, om forfatter Kristina Aamands ideer til hvordan hendes bøger kan bruges i undervisningen og få tips og tricks til Cicero. Se i øvrigt tidligere numre, som bliver lagt ud under fanebladet LæringsCentret, med en måneds forsinkelse.