Forside

Pædagogisk LæringsCenterForening, PLCF, er en forening for lærere, der er tilknyttet det pædagogiske læringscenter samt lærere med vejleder- eller konsulentfunktion på området.

Mission:

PLCF understøtter medlemmerne i at udvikle det pædagogiske læringscenter, så det er en aktiv del af skoleudviklingen på den enkelte skole.

Vi vil gerne være med til at sætte dagsordenen, når det gælder udviklingen af det pædagogiske læringscenter i Danmark. Vi forsøger at give vores medlemmer inspiration til, hvordan de kan udvikle PLC, samtidig med at vi prøver at påvirke politisk omkring vores område. Det gør vi ved at samarbejde med Undervisningsministeriet og andre aktører på området og også DLF omkring arbejds- og uddannelseforhold.


LæringsCentret nr. 4 har fokus på Norden og det nordiske.
Desuden kan du bl.a. læse  om undervisningsspillet “Neb-Semus forbandelse”, som kombinerer læring, leg, gamification og bevægelse. Alle fra ca. 11 år kan være med og det kan spilles alle vegne, hvor der kan skabes gulvplads, i skolen, biblioteksrummet, på legepladsen etc.
Endelig kan du læse et interview med Jesper Balslev, som i sin Ph.D. om digitaliseringen af uddannelsessystemet konkluderer at det digitale ikke har nogen læringseffekt i folkeskolen.